PhysioTouch-hoitomenetelmä


PhysioTouch-hoito on Suomessa kehitetty lääkinnällinen, alipaineeseen perustuva hoitomenetelmä, joka tehostaa ja monipuolistaa muita hoitoja. PhysioTouch-hoidon jälkeen tulee nauttia runsaasti vettä. Keskustele sinua hoitavan terapeutin kanssa, jos sinulla on sairauksia tai lääkitystä. Hoitoa antavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet koulutuksen laitteen käytt öön.

Lymfajärjestelmä ja turvotus

Lymfajärjestelmän eli imusuoniston tärkein tehtävä on pitää soluvälitilan paine matalana. Imusuonisto kuljettaa myös soluvälitilaan jäänyttä nestekuormaa sekä sille kuuluvaa solukuormaa (kuolleiden solujen jäänteet, tulehdussolut, bakteerit, ylimääräinen rasva jne). Ennen palautumistaan laskimokiertoon solukuormaa kuljettava imuneste virtaa imusolmukkeiden läpi. Imusolmukkeita esiintyy kaikkialla elimistössä, erityisen paljon kaulan, nivusten, kainaloiden ja suoliston alueella. PhysioTouch-hoidolla aktivoidaan imusuonistoa ja lisätään lymfakuorman vi rtausta. Turvotus saattaa johtua monista eri tekijöistä. Lääkärin tulee aina tutkia äkillinen tai yllättäen ilmaantunut turvotus. PhysioTouch-hoidolla voidaan hoitaa hyvin tuloksin nopeasti ja tehokkaasti lähes kaikenlaista proteiinirikasta turvotusta, jota esiintyy vammojen, urheiluvammojen, leikkau sten, imusolmukeiden poiston jälkeen tai eri syistä johtuvien imusuoniston vaurioiden yhteydessä. Sydämen vajaatoiminnasta johtuvaa kardiaaliödeemaa ei hoideta PhysioTouchilla.

Nivelet

PhysioTouch-hoitomenete lmän avulla aktivoidaan nivelen aineenvaihduntaa ja poistetaan haitallisia proteiineja, tulehdustekijöitä ja turvotusta. Samalla aktivoidaan anti-infalmatorinen prosessi, joka edesauttaa niveltä voitelevan hyaluronihapon tuotantoa. PhysioTouch-hoidolla aikaansaatu nivelen liikelaajuuden lisääntyminen vähentää kipua ja nopeuttaa paranemisprosessia.

Lihakset

Pehmytkudoksen turvotukse n poistaminen on erittäin tärkeää etenkin silloin kun halutaan maksimaalisen nopea pa ranemisprosessi. PhysioTouch-hoito voidaan aloittaa siis heti akuutissa vaiheessa. Liha svaurioista aiheutuvan CK-tason lasku palauttavalla PhysioTouch- ja LymphaTouch -hoidolla nopeuttaa palautumista ja ennaltaehkäisee uusien lihasvaurioiden syntymistä.

Iho ja arvet

Elimistön suurimman elimen eli ihon tehtävä on suojata kehoa ulkoapäin tulevilta uhkatekijöiltä. Kollageen ituotannon ja ihonalaiskudoksen aktivointi PhysioTouch-hoidolla lisää ihon kimmoisuutta ja parantaa sen toimintaa. Hoitomenetelmällä voidaan myös edistää esim. leikkauksen seurauksena muodostuneen arven paranemista huomaamattomammaksi. Leikkausarven paranemisp rosessin nopeutuminen perustuu siihen, että hoidolla aktivoidaan imusuoniston toimintaa ja saadaan aikaan kudosvälitilaan ravinteiden ja hapen kuljetus. PhysioTouch-menetelmäl lä voidaan hoitaa vaikeitakin palovammapotilaita ja haavoja, joiden parantuminen on jostakin syystä häiriintynyt.

Faskia

PhysioTouch-hoidolla voidaan vaikuttaa faskian toimintaan avaamalla faskiarakennetta horisontaalisella ja vertikaalisella venytyksellä, johon voidaan tarvittaessa lisätä kiertovenytykset. Faskian aineenvaihdunnan lisäämisellä vähennetään lihasten jännitystiloja ja ympäröivän kudoksen toimintahäiriöitä, kuten turvotusta aiheuttavaa imusuoniston kapasiteetin laskua. Faskiatoimintaa aktivoimalla vähennetään merkittävästi kompressiokipua sekä eri laisista pinnetiloista johtuvia kipuja.

Kipu

Vammojen tai leikkauste n jälkeistä turvotusta ja siitä johtuvaa kompressiokipua voidaan helpottaa aktivoimalla lymfajärjestelmän toimintaa. Tällöin elimistöstä saadaan pois haitallisia tulehdustekijöitä ja nestettä keräävää proteiinia. Mustelmista johtuva kipu tai ns. puujalka voidaan hoitaa tehokkaasti, kunhan PhysioTouch-hoitoon hakeudutaan 48 tunnin sisällä vamman aiheutumisesta. Akuutti hoito mahdollistaa parhaat hoitotulokset. Neuropaattisen kivun hoitamisessa, MS-potilaiden hoidossa ja esimerkiksi fibromyalgiapotilailla on saatu hyviä hoitotuloksia kivun lievittämisessä. Selkäydinvammapotilaide n hoidossa on saavutettu kipu- ja jännitystilojen merkittävää vähenemistä. Pitkään jatkunutta kipua, kuten selän kiputilat, tenniskyynärpää, rannekanavaoireyhtymä, polvivaivat, nivel- ja jännevammat, voidaan hoitaa paikallisesti tai käsittelemällä kehon fask iarakenteita ja triggerpisteitä.

Traumat ja vammat

Onnettomuuksien, urheiluvammojen ja erilaisten toimenpiteiden yhteydessä syntyneiden vammojen ja traumojen hoitaminen PhysioTouch-menetelmällä nopeuttaa paranemista ja vähentää ratkaisevasti komp likaatioita sekä niiden riskiä.

Ennaltaehkäisevä hoito

PhysioTouch-hoidolla voidaan ennaltaehkäistä rasitusvammoja käsittelemällä rasitukselle alttiit kehonosat ennen liikuntasuoritusta ja välittömästi suorituksen jälkeen. Nivelten tulehdustilaa voidaan vähentää PhysioTouch-hoidolla ja siten hidastaa reumatulehduksen tai nivelrikon aiheuttamia eteneviä vaurioita. Myös puutteellisen aineenvaihdunnan vuoksi etenevää osteoporoosia voidaan hidastaa ja samalla vähentää jännittyneen kudoksen kiputiloja.

Lähde: ​http://www.physiotouch.com/fi/terveydenhuollon-ammattilaiset

Hoitoa sinulle KiroKulmas sa antaa fysioterapeutti Annika Mäkelä. Jos sinulla on hoidosta ennalta jotakin kysyttävää tai epäröit sopiiko hoito sinulle, voit olla yhteydessä puhelimitse numeroon 040 589 3678 tai sähköpostilla info@fysiotahti.fi ​ . PhysioTouch-hoitoon voit varata ajan myös sähköisen ajanvarauksemme kautta.

Mitä on kiropraktia?


Kiropraktia tulee sanoista ”done by hand” eli ”käsin tehden”. Se on hoitomuoto, joka huomioi tuki- ja liikuntaelinten, erityisesti selkärangan, toimivuuden tärkeyden ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Kiropraktiikka on turvallista ja tehokasta hoitoa. Se onkin maailman nopeimmin kasvava lääkkeetön hoitomuoto. Selkärangan toimintahäiriöt, kuten lukkiumat, voivat aiheuttaa voimakasta kivuntunnetta muualle kehoon keskushermoston välityksellä. Kiropraktiikan yleisin hoitotapa on käsin niveleen annettava pieni impulssi, joka erottaa nivelen pintoja hetkeksi vapauttaen näin lukkiutuneen nivelen. Hoitotekniikoita on monia ja ne sovitetaan aina tapauskohtaisesti! Manipulaation lisäksi hoitomuotoihin kuuluvat mobilisaatio, sekä lihasten käsittely, kuten trigger pisteiden hoito. Nivelten käsittely ei satu. Hoito suoritetaan tekniikalla, ei voimalla. Arkojen lihasten käsittely voi tuntua samalta kuin hierojalla käynnin aikana. Tulehtuneet alueet voivat olla kosketusarkoja. Kiropraktikon ammattinimike on suojattu. Ammattinimikettä kiropraktikko voivat käyttää vain ne, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksymän, ammattiin johtavan koulutuksen.

Kuinka monta hoitokertaa

Hoidon alussa jokaiselle potilaalle tehdään tutkimuksen jälkeen henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Hoidon tarve riippuu vaivan laadusta ja kestosta sekä hoidettavan omista tavoitteista. Kivun lievittäminen onnistuu yleensä nopeammin kuin ongelman täydellinen korjaaminen.

Koulutus

Kiropraktikon koulutus kestää keskimäärin 4-5 vuotta ja vastaa esikliinisen vaiheen osalta lääkärikoulutuksen vaatimuksia. Suomessa työskentelevät kiropraktikot ovat pääsääntöisesti valmistuneet yliopistoista Englannissa, Tanskassa tai Amerikassa. Suomessa kiropraktikoita ei tällä hetkellä kouluteta. Pääaineita opinnoissa ovat muun muassa anatomia, fysiologia, patologia ja radiologia. Koulutukseen kuuluu myös opinnäytetyö, sekä vuoden kestävä klinikkaharjoittelu. Koulutuksessa keskitytään tuki- ja liikuntaelinvaivojen manuaalisiin hoitoihin, mikä antaa kiropraktikoille vahvan tietotaidon hyviin tuloksiin tuki-ja liikuntaelinsairauksien hoidossa. Koulutetulla kiropraktikolla on valmiudet tehdä erotusdiagnoosi ja selvittää hoidon mahdolliset vasta-aiheet.

Kiropraktia ja lapset

Lapsille, niin kuin aikuisillekin selkärangan toimintahäiriöt ovat yleisiä. Lapset saattavat kärsiä niska-ja selkäkivuista, sekä päänsäryistä siinä missä aikuinenkin. Myös vastasyntyneet hyötyvät kiropraktiasta. Syntymä on usein lapselle hyvinkin traumaattista ja varsinkin pitkittyneessä tai vaikeassa synnytyksessä lapsen ranka on kovilla. Lapsi saattaa saada synnytyksessä rankaansa lukkiumia, jotka hän ilmaisee itkulla. Nämä lukkiumat tulkitaan usein koliikiksi. Lapsen hoito eroaa hyvin paljon aikuisen hoidosta, ja tekniikat ovat erilaisia. Lapsen ranka on myös hyvin elastinen ja vastaa hoitoon nopeasti!

Yleisimpiä tulosyitä kiropraktikon vastaanotolle:

-niska-ja hartiakivut
-selkäkipu
-rangan jäykkyys
-pakarakipu
-raajojen puutuminen
-päänsäryt ja migreeni
-huimaus
-lihasten jännitys-ja kiputilat